ΚΑΡΙΕΡΑ

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε μαζί μας...

Aποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Email: biografika@s-security.gr

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Τηλ. Θεσσαλονίκης: 2310 272.626, 2310 274.747

Fax Θεσσαλονίκης: 2310 277.308

Τηλ. Αθήνας: 210 2757907

Fax Αθήνας: 210 2757752

Swedish Systems Security

  • Λεωφόρος Νίκης 3
  • ΤΚ: 54624, Θεσσαλονίκη
  • Γ.Ε.ΜΗ: 42167706000
  • Τηλ. 2310 272.626, 2310 274.747
  • FAX: 2310 277.308
  • GSM: 6945383132