ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Swedish Systems Security αποτελεί εταιρεία πρότυπο στον κλάδο της ασφάλειας και των υπηρεσιών παροχής φύλαξης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται συνεχώς επεκτείνοντας το μέγεθος και το φάσμα των δραστηριοτήτων της και αυξάνοντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της.

Συγκεκριμένα η εταιρεία απασχολεί σήμερα συνολικά 450 άτομα με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνα 2004 που σε σύνολο έφτασε τα 930 άτομα. Από τα 450 άτομα τα 31 είναι διοικητικό προσωπικό και τα υπόλοιπα 419 αποτελούν το προσωπικό ασφαλείας της εταιρείας. Μέρα με τη μέρα ο αριθμός αυτός αυξάνεται αποδεικνύοντας τη δυναμική της εταιρείας.

Το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από άτομα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, ειδικευμένα στον οικονομικό κλάδο καθώς και στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Κύριες αρμοδιότητες του διοικητικού προσωπικού είναι οι παρακάτω:

  • Αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
  • Λήψη διοικητικών αποφάσεων.
  • Επαφή με πελάτες με σκοπό την σύναψη χρηματοοικονομικών συμφωνιών.
  • Ανάληψη ζητημάτων που αφορούν το marketing της εταιρείας καθώς και θέματα διοίκησης ολικής ποιότητας, σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους.
  • Τέλος προγραμματισμός, διαμόρφωση και υλοποίηση μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας με την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών. Όλο το προσωπικό ασφαλείας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την επιτυχή αντιμετώπιση των καταστάσεων, που ενδέχεται να προκύψουν, κατέχει την ειδική άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και είναι αφοσιωμένο στην οργανωτική κουλτούρα της εταιρείας, ασπάζοντας τις αξίες της και εφαρμόζοντας της πολιτική της.

Swedish Systems Security