ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Swedish Systems Security για την σωστή παροχή υπηρεσιών και την μέγιστη ασφάλεια των πελατών της, έχει καθιερώσει την οργάνωση σεμιναρίων με σκοπό την εκπαίδευση του προσωπικού της, βάσει αναγκών του κάθε τομέα. Η εκπαίδευση αυτή χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

  • Πρώτη φάση: αυτή αφορά κυρίως την πρώτη επαφή που έχει ο υπεύθυνος προσωπικού της εταιρίας με τον υπάλληλο.
  • Δεύτερη φάση: στην παρούσα φάση ορίζεται η θέση την οποία θα αναλάβει ο υπάλληλος όπως φύλακας, οδηγός άμεσης επέμβασης, οδηγός χρηματαποστολών και έπειτα καθορίζονται οι ειδικές αρμοδιότητές του.
  • Τρίτη φάση: η τρίτη φάση αφορά το σεμινάριο εκπαίδευσης, στο οποίο εισηγητής είναι ο Υπεύθυνος Ασφαλείας και γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με την παρουσία όλου του προσωπικού ασφαλείας από κάθε τομέα και ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.

Κάθε μια από τις παραπάνω φάσεις αποτελείται από ορισμένα βασικά θέματα - οδηγίες πάνω στις οποίες βασίζεται ο εκπαιδευτής - υπεύθυνος του σεμιναρίου για την αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΚΕΣ (ενδεικτικά)

Πρώτη φάση:
1. Λειτουργία εταιρίας, Οργανόγραμμα, Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Συμπεριφορά. 2. Γενική ενημέρωση σχετικά με το έργο του φύλακα (ποιος είναι ο ρόλος του, η θέση του κτλ.), μορφές οργανωμένου εγκλήματος, αστυνομική πρακτική, στοιχεία ποινικού κώδικα. 3. Προσδιορισμός συμπεριφοράς του φύλακα (εχεμύθεια, τυπικότητα, σοβαρότητα, ευγένεια κτλ.). 4. Καθορισμός εμφάνισης του φύλακα (καθαρή στολή, ταυτότητα στο σωστό σημείο κτλ.). 5. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Δεύτερη φάση:
1. Πώς πρέπει να σκέπτονται και να ενεργούν ως φύλακες. 2. Ενημέρωση σχετικά με τον χώρο που θα φυλάνε. 3. Ειδικά καθήκοντα φύλακα. Ο ακριβής ρόλος του φύλακα στον χώρο που θα απασχοληθεί (σε ποιο σημείο θα παρευρίσκεται κυρίως π.χ. πύλη, εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο) και οι αρμοδιότητες του (έλεγχος εισερχομένων κτλ.). 4. Επαφή με τον αρχιφύλακα για τα βασικά σημεία του συγκεκριμένου χώρου, διαδικασία. 5. Δημόσιες σχέσεις, επαφή, γνωριμία με τους υπεύθυνους και το υπαλληλικό προσωπικό των χώρων που φυλάμε. 6. Καθαρός και προσεγμένος ο χώρος στον οποίο θα εργάζονται.

Τρίτη Φάση:
1. Έμφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση. 2. Αναφορά στα προβλήματα που ίσως έχουν δημιουργηθεί και προτάσεις για την επίλυσή τους. 3. Σύστημα διαρκούς βελτίωσης, προτάσεις, ενθάρρυνση. 4. Παράπονα και προβλήματα του προσωπικού ασφαλείας στον χώρο εργασίας τους. 5. Σεμινάρια έκτακτων αναγκών για πυρκαγιά, παροχή πρώτων βοηθειών κλπ. από εκπαιδευμένα άτομα. 6. Μαθήματα αυτοάμυνας, αυτοπροστασία, αντιμετώπιση ληστειών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΟΔΗΓΟΙ) (ενδεικτικά)

Πρώτη φάση:
2. Γενική ενημέρωση σχετικά με το έργο του φύλακα (ποιος είναι ο ρόλος του, η θέση του κτλ.). 3. Προσδιορισμός της συμπεριφοράς του φύλακα (εχεμύθεια, τυπικότητα, σοβαρότητα, ευγένεια κτλ.). 4. Καθορισμός της εμφάνισης του φύλακα (καθαρή στολή, ταυτότητα στο σωστό σημείο κλπ.).

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η εταιρία διενήργησε σεμινάριο-άσκηση, στο νοσοκομείο Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-για την οποία άσκηση δεν είχε ενημερωθεί (εσκεμμένα) το προσωπικό ασφαλείας. Κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω άσκησης, η οποία ήταν μία (υποτιθέμενη) «τρομοκρατική ενέργεια με χημικά», από τους εννέα (9) φύλακες, οι επτά (7) απεβίωσαν. Συνεπώς, το μεγάλο ζητούμενο είναι η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού και για αυτόν τον λόγω οι εταιρείες προσωπικού ασφαλείας (SECURITY) οφείλουν να διενεργούν τέτοιου είδους ασκήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Δεύτερη φάση:
1. Πώς πρέπει να σκέπτονται και να ενεργούν ως φύλακες και οδηγοί άμεσης επέμβασης. 2. Ειδικά καθήκοντα οδηγού. 3. Καθαρό αυτοκίνητο, μηνιαίος έλεγχος των οδηγών στα οχήματα για την σωστή λειτουργία τους και την ασφάλεια αυτών. 4. Ενημέρωση για τα σημεία που βρίσκονται οι πελάτες. 5. Επαφή, γνωριμία, με τους υπεύθυνους των χώρων που φυλάμε και το υπαλληλικό προσωπικό. 6. Επαφή, χρήση των κλειδιών των καταστημάτων - κτιρίων των πελατών 7. Να γίνεται η επικοινωνία με το κέντρο λήψης σημάτων. 8. Βασικά θέματα λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας. 9. Ελεγχος και παρακολούθηση (έφοδος) των στατικών φυλάκων σε καθημερινή βάση.

Τρίτη φάση:
1. Ενημέρωση του προσωπικού (οδηγών) για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από πελάτες (π.χ. καθυστέρηση άφιξης του οδηγού στον χώρο σε περίπτωση alarm αν υπάρχει προβληματική επικοινωνία κλπ.). 2. Σεμινάριο αυτοάμυνας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ενδεικτικά)

Πρώτη φάση:
1. Λειτουργία εταιρίας. 2. Γενική ενημέρωση σχετικά με το έργο του προσωπικού χρηματαποστολών (ποιος είναι ο ρόλος του, η θέση του κτλ.). 3. Προσδιορισμός της συμπεριφοράς του προσωπικού χρηματαποστολών (εχεμύθεια, τυπικότητα, σοβαρότητα, ευγένεια κτλ.). 4. Καθορισμός της εμφάνισης του προσωπικού χρηματαποστολών (καθαρή στολή, ταυτότητα στο σωστό σημείο κλπ.).

Δεύτερη φάση
1. Πως θα πρέπει να ενεργούν ως μεταφορείς χρημάτων (όλη η διαδικασία) για την ασφάλεια τους αλλά και του φορτίου χρηματαποστολών. 2. Ενημέρωση για τη λειτουργία του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιούν για την ασφαλή μεταφορά των χρημάτων αλλά και τη ζωή τους (π.χ. λειτουργία τσάντας χρηματαποστολών, αλεξίσφαιρου, κράνους). 3. Έλεγχος και διαχείριση θωρακισμένων οχημάτων (σωστή λειτουργία θωρακισμένου αυτοκινήτου). 4. Διαδρομή, θέση οχήματος κατά την παραλαβή και την παράδοση χρημάτων.

Τρίτη φάση (γενικότερο σεμινάριο)
1. Αντιμετώπιση κατάστασης σε περίπτωση ληστείας (πως αντιδράμε σε κάθε περίπτωση, ποιον ειδοποιούμε, ψύχραιμες, γρήγορες και άμεσες κινήσεις). 2. Αυτοάμυνα.

Swedish Systems Security